Zwroty i reklamacje

1. Z W R O T Y   –   S K L E P   O N L I N E

Klient ma prawo dokonać zwrotu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Adres zwrotów: JOGA SZTUKA ŻYCIA ul. Kordeckiego 48/2, 04-330 Warszawa

2. Z W R O T Y   –   S K L E P    S T A C J O N A R N Y

W przypadku dokonania zakupu w sklepie stacjonarnym, klient ma możliwość dokonania wymiany na produkt o tej samej wartości lub droższy.

Kupując w sklepie stacjonarnym, klient nie ma możliwości późniejszego zwrotu zakupionych produktów.

3 . R E K L A M A C J E

Klient może złożyć reklamacje osobiście pod adresem: ul. Kordeckiego 48/2, 04-330 Warszawa

Składając reklamacje osobiście należy dostarczyć wadliwy produkt wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
W przypadku braku paragonu, należy dostarczyć wyciąg z konta potwierdzający transakcję zakupu produktu.

Składając reklamację listownie należy wysłać wadliwy produkt wraz z wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym na adres JOGA SZTUKA ŻYCIA ul. Kordeckiego 48/2, 04-330 Warszawa

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

Partnerzy: