Plan zajęć

Plan zajęć obowiązuje od 1 września 2016.

Data od Data do Całodzienne Tytuł|Prowadzący Opis Url className
2017-06-01 07:00:00 2017-06-01 08:30:00 0 Joga ogólna Małgosia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia malgosia
2017-06-01 08:30:00 2017-06-01 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Małgosia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia malgosia
2017-06-01 18:00:00 2017-06-01 19:30:00 0 Joga dla początkujących Dominika https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia dominika
2017-06-01 19:30:00 2017-06-01 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-02 07:00:00 2017-06-02 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-02 08:30:00 2017-06-02 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-02 16:30:00 2017-06-02 18:00:00 0 Joga ogólna Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia magda
2017-06-02 18:00:00 2017-06-02 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia magda
2017-06-03 08:30:00 2017-06-03 10:00:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-03 10:00:00 2017-06-03 11:30:00 0 Joga łączona Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia mariusz
2017-06-05 07:00:00 2017-06-05 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-05 08:30:00 2017-06-05 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-05 18:00:00 2017-06-05 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia mateusz
2017-06-05 19:30:00 2017-06-05 21:00:00 0 Joga ogólna Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mateusz
2017-06-06 07:00:00 2017-06-06 08:30:00 0 Joga ogólna Dominika https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia dominika
2017-06-06 08:30:00 2017-06-06 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Dominika https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia dominika
2017-06-06 18:00:00 2017-06-06 19:30:00 0 Joga dla początkujących Dominika https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia dominika
2017-06-06 19:30:00 2017-06-06 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-07 07:00:00 2017-06-07 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-07 08:30:00 2017-06-07 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-07 16:30:00 2017-06-07 18:00:00 0 Joga łączona Dominika https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia dominika
2017-06-07 18:00:00 2017-06-07 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia mateusz
2017-06-07 19:30:00 2017-06-07 21:00:00 0 Joga ogólna Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mateusz
2017-06-08 07:00:00 2017-06-08 08:30:00 0 Joga ogólna Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia justyna
2017-06-08 08:30:00 2017-06-08 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia justyna
2017-06-08 18:00:00 2017-06-08 19:30:00 0 Joga dla początkujących Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia justyna
2017-06-08 19:30:00 2017-06-08 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-09 07:00:00 2017-06-09 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-09 08:30:00 2017-06-09 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-09 16:30:00 2017-06-09 18:00:00 0 Joga ogólna Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia magda
2017-06-09 18:00:00 2017-06-09 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia magda
2017-06-10 08:30:00 2017-06-10 10:00:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-10 10:00:00 2017-06-10 11:30:00 0 Joga łączona Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia mariusz
2017-06-12 07:00:00 2017-06-12 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-12 08:30:00 2017-06-12 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-12 18:00:00 2017-06-12 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia justyna
2017-06-12 19:30:00 2017-06-12 21:00:00 0 Joga ogólna Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia justyna
2017-06-13 07:00:00 2017-06-13 08:30:00 0 Joga ogólna Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia justyna
2017-06-13 08:30:00 2017-06-13 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia justyna
2017-06-13 18:00:00 2017-06-13 19:30:00 0 Joga dla początkujących Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia justyna
2017-06-13 19:30:00 2017-06-13 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-14 07:00:00 2017-06-14 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-14 08:30:00 2017-06-14 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-14 16:30:00 2017-06-14 18:00:00 0 Joga łączona Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia magda
2017-06-14 18:00:00 2017-06-14 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia mateusz
2017-06-14 19:30:00 2017-06-14 21:00:00 0 Joga ogólna Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mateusz
2017-06-16 07:00:00 2017-06-16 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-16 08:30:00 2017-06-16 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-16 16:30:00 2017-06-16 18:00:00 0 Joga ogólna Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia magda
2017-06-16 18:00:00 2017-06-16 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia magda
2017-06-17 08:30:00 2017-06-17 10:00:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-17 10:00:00 2017-06-17 11:30:00 0 Joga łączona Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia mariusz
2017-06-19 07:00:00 2017-06-19 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-19 08:30:00 2017-06-19 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-19 18:00:00 2017-06-19 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia justyna
2017-06-19 19:30:00 2017-06-19 21:00:00 0 Joga ogólna Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia justyna
2017-06-20 07:00:00 2017-06-20 08:30:00 0 Joga ogólna Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia justyna
2017-06-20 08:30:00 2017-06-20 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia justyna
2017-06-20 18:00:00 2017-06-20 19:30:00 0 Joga dla początkujących Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia justyna
2017-06-20 19:30:00 2017-06-20 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-21 07:00:00 2017-06-21 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-21 08:30:00 2017-06-21 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-21 16:30:00 2017-06-21 18:00:00 0 Joga łączona Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia magda
2017-06-21 18:00:00 2017-06-21 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia mateusz
2017-06-21 19:30:00 2017-06-21 21:00:00 0 Joga ogólna Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mateusz
2017-06-22 07:00:00 2017-06-22 08:30:00 0 Joga ogólna Małgosia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia malgosia
2017-06-22 08:30:00 2017-06-22 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Małgosia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia malgosia
2017-06-22 18:00:00 2017-06-22 19:30:00 0 Joga dla początkujących Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mateusz
2017-06-22 19:30:00 2017-06-22 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-23 07:00:00 2017-06-23 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-23 08:30:00 2017-06-23 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-23 16:30:00 2017-06-23 18:00:00 0 Joga ogólna Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia magda
2017-06-23 18:00:00 2017-06-23 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia magda
2017-06-24 08:30:00 2017-06-24 10:00:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-24 10:00:00 2017-06-24 11:30:00 0 Joga łączona Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia mariusz
2017-06-26 07:00:00 2017-06-26 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-26 08:30:00 2017-06-26 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-26 18:00:00 2017-06-26 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia mateusz
2017-06-26 19:30:00 2017-06-26 21:00:00 0 Joga ogólna Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mateusz
2017-06-27 07:00:00 2017-06-27 08:30:00 0 Joga ogólna Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia justyna
2017-06-27 08:30:00 2017-06-27 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Justyna https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia justyna
2017-06-27 18:00:00 2017-06-27 19:30:00 0 Joga dla początkujących Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mateusz
2017-06-27 19:30:00 2017-06-27 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-28 07:00:00 2017-06-28 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-28 08:30:00 2017-06-28 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-28 16:30:00 2017-06-28 18:00:00 0 Joga łączona Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-laczona zajecia magda
2017-06-29 07:00:00 2017-06-29 08:30:00 0 Joga ogólna Małgosia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia malgosia
2017-06-29 08:30:00 2017-06-29 10:00:00 0 Joga dla kręgosłupa Małgosia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia malgosia
2017-06-29 18:00:00 2017-06-29 19:30:00 0 Joga dla początkujących Mateusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mateusz
2017-06-29 19:30:00 2017-06-29 20:30:00 0 Pilates Kasia https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/pilates zajecia kasia
2017-06-30 07:00:00 2017-06-30 08:30:00 0 Joga ogólna Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia mariusz
2017-06-30 08:30:00 2017-06-30 10:00:00 0 Joga dla początkujących Mariusz https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-poczatkujacych-3 zajecia mariusz
2017-06-30 16:30:00 2017-06-30 18:00:00 0 Joga ogólna Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-dla-zaawansowanych zajecia magda
2017-06-30 18:00:00 2017-06-30 19:30:00 0 Joga dla kręgosłupa Magda https://www.jogasztukazycia.pl/zajecia/joga-kregoslupa zajecia magda

Partnerzy: