Kurs jogi w terapii i profilaktyce

W imieniu Mazowieckiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej zapraszam na kurs jogi dofinansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem kursu jest wzrost kwalifikacji w zakresie zastosowania technik jogi w terapii i profilaktyce w najczęściej spotykanych obecnie schorzeniach cywilizacyjnych.

Na szkolenie zapraszamy osoby mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. mazowieckiego. Pierwszeństwo w rekrutacji otrzymują osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Kurs obejmuje 13 dni szkoleniowych (6h), podczas których realizowane są następujące tematy:

  1. a)I Blok (teoria) 8h/gr.:

–        Wprowadzenie do technik jogi. Czym jest joga i jak ją wykorzystać w terapii narządu ruchu.

–        Znaczenie asan, technik oddechowych i medytacji w walce z bólem i depresją.

–        Depresja: choroba cywilizacyjna, objawy, skutki, sposoby radzenia sobie z symptomami.

–        Znaczenie ruchu w leczeniu depresji.

–        Opieka geriatryczno-gerontologiczna – wybrane problemy osób starszych.

–        Joga – gimnastyka dla seniorów, cele i zadania.

–        Mięśnie dna miednicy, ich rola w profilaktyce i terapii bólów kręgosłupa.

  1. b)II Blok (praktyka) 70h/gr.:

–        Zastosowanie asan (pozycji jogi) w terapii i profilaktyce bólów kręgosłupa.

–        Zastosowanie technik oddechowych i medytacji w terapii i profilaktyce bólów kręgosłupa.

–        Zastosowanie asan w terapii i profilaktyce uogólnionych bólów szyi i barków oraz zespołów cieśni nadgarstka.

–        Zastosowanie technik oddechowych i medytacji w terapii i profilaktyce bólów szyi i barków kręgosłupa.

–        Zastosowanie asan w terapii i profilaktyce depresji.

–        Zastosowanie technik oddechowych i medytacji w terapii i profilaktyce depresji.

–        Zastosowanie asan w pracy z seniorami.

–        Zastosowanie technik oddechowych i medytacji w pracy z seniorami.

–        Trening wzmacniający dno miednicy.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://kursjogi.mgsd.pl/

Partnerzy: